Tulin na Dunavu, Austrija

25

05.01.2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tulin se nalazi na južnoj obali Dunava, 40-tak kilometara severo-istočno od Beča. Sa severnom obalom Dunava grad je spojen sa dva putnička i jednim železničkim mostom. To je jedan od najstarijih gradova u Austriji, osnovan pre rimljana za čije vreme dobija na značaju. Nazivaju ga austrijskim gradom cveća, zbog njegovih parkova i bašti. Privreda se bazira na uslužnim delatnostima.