Trnava, Slovačka

30

07.10.2019

Trnava se nalazi u zapadnoj Slovačkoj, i sedmi je grad po veličini u toj zemlji (oko 70 hilj. stanovnika). Prvi je grad na teritoriji današnje Slovačke koji je dobio status kraljevskog grada (1238.) na osnovu povelje koju je izdao ugarski kralj Bela IV. Trnava je danas šarmantni grad koji zbog velikog broja crkava nazivaju i ‘slovačkim Rimom’.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0