Postojna, Slovenija

25

15.09.2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Postojna je naravno najpoznatija po Postojnskoj jami, preko 20 km dugom sistemu pećina, koju godišnje poseti oko milion turista. Samo mesto se nalazi na kraškom brdu i prvi put pominje u 13. veku.