Pafos, Kipar

25

05.01.2020

Peti po veličini grad na Kipru, Rodni grad grčke boginje ljubavi Afrodite (tačnije, rođena je iz morske pene kraj Pafosa). Zbog velikog broja nalazišta iz doba stare Grčke i starog Rima Pafos se nalazi na spisku istorijske baštine UNESCO.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0