Pafos, Kipar

25

05.01.2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Peti po veličini grad na Kipru, Rodni grad grčke boginje ljubavi Afrodite (tačnije, rođena je iz morske pene kraj Pafosa). Zbog velikog broja nalazišta iz doba stare Grčke i starog Rima Pafos se nalazi na spisku istorijske baštine UNESCO.