Nea Skioni, Grčka

45

03.07.2016

Lepo ribarsko mesto sa lukom, zaustavljeno u nekim lepim prošlim vremenima

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0