Moskva, Rusija

107

21.07.2015

0

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Da, naslov je pomalo ironičan, obzirom da sam bratsku zemlju posetio u doba savremenog hladnog rata. Poseta je bila početkom juna 2015.godine. Najveći grad u kojem sam do sada bio, najbrojnija nacija koju sam posetio. Istok, potpuno drugačiji od zapada. Susret komunizma i vere na svakom koraku. Čuva se uspomena na burnu prošlost, i poštuje se svaki njen deo.Uživajte u slikama, obzirom da je vreme svih 7 dana bilo prelepo.