Mangalia, Rumunija

20

02.12.2019

Letovalište i luka u Rumuniji, Nalazi na jugoistoku zemlje, nedaleko od granice sa Bugarskom. Do sredine 7. veka je na tom mestu je egzistirao grčki grad pod nazivom Kalatis. Zatim se ime grada menjalo nekoliko puta (Pangalia, Tomisoara…) usled razluičitih osvajača. Sadašnji naziv potiče iz 16. veka.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0