Arad, Rumunija

23

11.05.2017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jednodnevni izlet do Arada, pracen aprilskom kisom koja ipak nije umanjila lepotu gradske arhitekture.