Halberštat, Nemačka

35

17.03.2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Grad se nalazi u saveznoj državi Saksonija-Anhalt, u okrugu Harc. Poznat je po svom starom jezgru grada, koji je značajno oštećen u toku Drugog svetskog rata, ali i potpuno obnovljen u dekadama koje su sledile.