Gradara, Italija

25

31.08.2019

Jedno od najočuvanijih srednjevekovnih sela u Italiji. Mesto se nalazi na brdu, opasano visokim zidinama, sa glavnim ulazom kroz visoku kulu sa satom. Glavna ulica se završava zamkom, u kome još uvek živi i prepričava se leganda o tragičnoj ljubavi izmedju Frančeske i Paola.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0