Lefkada, Grčka

35

18.10.2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 kilometra od Nidrija, gore, dole, levo i desno pa tako i natrag