Bad Radkersburg, Austrija

25

07.10.2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Poznata banja u jugoistočnom delu Austrije, na samoj granici sa Slovenijom (slov. Radgona). Leži na levoj obali reke Mure. Mesto sa najvećem brojem sunčanih dana u Austriji. Najveće znamenitosti su kasnogotička parohijska crkva sa utvrđenim zvonikom (1402), crkva Marije pomoćnice (1496), gradska većnica (15-16. vek)…