Antalija, Turska

54

19.08.2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Antičko Grčko-Rimski amfiteatar iz 2. veka nove ere kapaciteta 10 000 ljudi, nalazi se u Antalijskoj oblasti.