Alanja, Turska

10

19.08.2019

Dimčaj reka protiče kroz Alanju . Na njenim obalama ljudi se rashlađuju i beže od gradskih vrelina!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0