Vrnjačka banja, Srbija

25

12.12.2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Najveće i najpoznatije banjsko lečilište u Srbiji. Kao turističko mesto ima tradiciju dugu gotovo 150 godina. U banji se nalazi sedam mineralnih izvora, četiri se koriste za terapije, a tri se flaširaju kao prirodne mineralne vode..