Visegrád, Mađarska

30

03.11.2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Višegrad je najpoznatiji po ostacima srednjovekovnog utvrđenja i rano-renesansnog letnjeg dvorca hrvatsko-ugarskog kralja Matije Korvina. Sam naziv mesta potiče od slovenskog naziva za gornji grad/naselje/fortifikaciju. Višegrad je izabran kao simbolično mesto gde je nastala Višegradska četvorka (Mađarska, Poljska, Češka i Slovačka) jer su se u njemu u 14. veku sastali tadašnji vladari Mađarske, Poljske i Bohemije.