Wageningen, Holandija

25

28.02.2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Poznati univerzitetski grad, 80 kilometara južno od Amsterdama. U ovom malom mestu već stotinu godina postoji poljoprivredni fakultet, sa reputacijom jednog od najznačajnijih istraživačkih centara za poljoprivredu na svetu, Vageningen je središte Doline hrane, rastuće grupe eksperimentalnih farmi i novoosnovanih kompanija koje se bave poljoprivrednom tehnologijom.