Skopelos, Grčka

16

16.09.2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sledeće fotografije nastale su na putu od Skopelosa do Volosa.