Skopelos, Grčka

14

09.09.2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ovo je bio moj prvi boravak na Skopelosu i sigurno ne i poslednji.