Šildon, Engleska

20

30.10.2019

Šildon (Shildon) je gradić u okrugu Daram (Durham), severo-istočna Engleska. Mesto je od vitalnog značaja za priču o britanskoj železnici (nazivaju ga kolevkom železnice). Naime, ovde je zaživela prva javna želenica na parni pogon u svetu 1825. godine. U gradu se nalazi Locomotion-Nacionalni železnički muzej, sa preko 250 hiljada eksponata u obliku objekata i arhiva (ulaz slobodan).

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0