Danilovgrad, Crna Gora

31

16.11.2015

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Posle Hristovog groba i Svete Gore ovo je najposecenije svetilište u hrišcanskom svetu