Levoča, Slovačka

30

21.12.2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Grad u Slovačkoj, u pokrajini Spiš, na UNESCO listi. Istorijski centar grada se nalazi unutar dobro očuvanih srednjevekovnih zidina. Na Gradskom trgu Majstora Pavla (Námestie Majstra Pavla) nalaze se tri glavne znamenitosti: stara gradska kuća (naslovna), luteranska Evanđelistička crkva (1837.) i romanička katolička Crkva. sv. Jakova (14. vek). Tu su i brojne očuvane kuće gradskog plemstva.