Gornja Radgona, Slovenija

20

05.03.2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mesto u Pomurju, koje mi je bilo interesantno posetiti jer se nalazi na granici sa Austrijom. Naime prelaskom mosta preko Mure ulazite u Austriju, odnosno u banju Bad Radkersburg (vidi foto turu). Bad Radkersburg se nalazi na levoj obali Mure, a nekad njegov deo na desnoj obali (zamak sa okolinom) 1918. pripaja se Kraljevini Jugoslavije i nastaje Gornja Radgona.