Eger, Mađarska

35

26.07.2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Eger (raniji naziv Jegra) je grad u severnoj Mađarskoj i broji oko 56.000 stanovnika. Grad je poznato turističko središte sa banjskim sadržajima i brojnim znamenitostima. Najmonumentalnija građevina u gradu je Mitropolitska katedralna bazilika Svetog apostola Ivana (naslovna fotografija), sagrađena između 1831. i 1837 u neoklasičnom stilu. Međutim, nakon oslobođenja od osmanlijske vlasti, u toku 18. veka grad je pretežno izgrađen u baroknom stilu.