Džerou, Engleska

20

15.09.2019

Džerou (Jarrow) se nalazi u severo-istočnoj Engleskoj, na reci Tajn (Tyne). Do 1935. mesto je bilo je jedno od centara brodogradnje. Godinu dana kasnije postaje poznato kao početna tačka čuvenog protestnog marša (Jarrow March) do Londona protiv nezaposlenosti. U gradu se nalazi manastir Svetog Pavla u kom je živeo monah Bede (Saint Bede the Vunerable), jedan od najvećih anglo-saksonskih učenjaka i otac engleske istorije.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0