Despotovac, Srbija

91

21.08.2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

U ovoj foto turi imate fotografije koje sam napravio na jednodnevnom izletu po resavskom kraju, odnosno njegovim, više od 45 mil godina starim biserom prirode – resavskom pećinom. Textualni opis izleta je na linku